Thursday, April 26, 2012

ਮੁਗ਼ਦਰ ਵਰਗੇ ਪੱਟ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੇ,
ਜੱਟ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾੜੀ ਜਾਣੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਏਸ ਕਤੂਰੀ ਤੋਂ... ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ

No comments:

Post a Comment