Thursday, April 26, 2012

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੌਰ ਆਏਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਤੇ,
ਸਿਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਥੱਲੇ ਪਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੱਭਣਗੇ।

ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜੇ ਆਵਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ 'ਸਲੀਮ'
ਟੁੱਕਣ-ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲੱਭਣਗੇ।

ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਾਗਲ ਪੰਛੀ, ਜਾਵਣਗੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ,
ਮਸਤ ਫ਼ਿਜ਼ਾਵਾਂ, ਸੋਖ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਿਕਾਰਾਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਸਲੀਮ

No comments:

Post a Comment