Thursday, April 26, 2012

ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ
ਤੂੰ ਚਿਹਰਾ ਏਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ
ਸਿਆਹੀ ਰਾਤ ਦੀ ਕੁਝ ਤੇ ਘਟੇਗੀ ਨਾ
ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਖ ਬਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ.. ਆਗਾ ਨਿਸਾਰ

No comments:

Post a Comment