Sunday, June 24, 2012

*ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਧੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾਵਾਂ ,
ਜੀਣ ਲਈ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਡਦੀ ਤਿਤਲੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ.. ਜਸਵਿੰਦਰ

*ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਬੰਦਗੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਮਕਸਦ ਮਿਰਾ ਸੀ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰਹੀਨ ਹੋਣ ਦਾ .. ਹਰਦਿਆਲ ਸਾਗਰ

*ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀ ਸੌ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ,
ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੌ ਵਾਰ ਜੇ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ... ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਕੰਵਲ 

No comments:

Post a Comment