Sunday, June 24, 2012

*ਇਤਫ਼ਾਕਨ ਹੀ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ,
ਅਜੇ ਤੀਕ ਵੀ ਮੋਹ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ .. ਅਮਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ

*ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਰ ਪਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ,
ਚੋਗੇ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ , ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ.. ਦਾਦਰ ਪੰਡੋਰਵੀ

*ਨਵੇਂ ਹੀ ਰੰਗ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਨਵੇਂ ਮੁੱਸਵਰ ਸਨ ,
ਨਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਤੁੱਸਵਰ ਸਨ...
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ,
ਤਮਾਮ ਮੂਰਤਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ.. ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ

No comments:

Post a Comment