Friday, June 15, 2012

ਤੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਕਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏਂ, ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ
ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ,ਕੀਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ.. ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ

No comments:

Post a Comment